+93-747-159-153 — [email protected]
123564346_1136303150101030_7861890062742020712_n

والدین

قوس ۵, ۱۳۹۹

ارتباط مکتب با اولیا یکی از برنامه های موثر در بلند بردن سطح آموزشی و پرورشی مکتب می باشد. لیسه پگاه برای ایجاد هماهنگی شیوه های پرورشی خانواده با مکتب و همچنان جلب همکاری اولیا، جلسه های منظمی را به شیوه های مختلف با اولیا برگزار می کند. هدف از ارتباط با اولیا شامل موارد زیر می باشد:
• جلب همکاری اولیا در نظارت بر فعالیت های آموزشی و پرورشی دانش آموزان در محیط خارج از مکتب.
• تلاش برای هماهنگ ساختن شیوه های تربیتی خانواده با مکتب برای بلند بردن موثریت برنامه های پرورشی مکتب.
• ایجاد فضای مناسب آموزشی در خانه برای دانش آموزان.
• همسو ساختن فضا و روش های تربیتی در میان خانواده ها.
• آگاه ساختن اولیا از میزان و سطح تحصیلی فرزندان شان.
• آشنایی و آگاه ساختن اولیا از اهداف و برنامه های مکتب برای ایجاد فضای اعتماد در میان خانواده ها.
• جلب حمایت اجتماعی برای برنامه های مکتب و استحکام پایه های اجتماعی آن.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of