+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

دانش‌آموزان

November 25, 2020

در این بخش از فعالیت های فوق برنامه و دستاورد های دانش آموزان گزارش داده شده است. منظور از فعالیت های فوق برنامه، تمام فعالیت هایی می باشند که دانش آموزان مسوولیت پیشبرد آن را به عهده دارند. این فعالیت ها ربط مستقیم به درس دانش آموز ندارند، اما برای رشد توانمندی ها، اعتماد به نفس و مهارت های دانش آموزان در داخل مکتب تنظیم شده اند. دانش آموزان موظف به انجام فعالیت های فوق برنامه نیستند و این فعالیت ها شرطی برای فارغ شدن دانش آموز از مکتب شمرده نمی شود؛ بنابرین، اشتراک در این فعالیت ها وظیفه کسی نه، بلکه یک امتیاز می باشد. دانش آموزان باید شرایط خاصی را داشته باشند تا بتوانند در فعالیت های فوق برنامه ای نقش داشته باشند. این برنامه ها شامل عضویت در شورای دانش آموزان، عضویت شورای سرپرستی صنف، عضویت گروه ناظم بیرونی، عضویت در بخش های هنری و فرهنگی، عضویت در گروه های دانش آموزیاری، همکار پرورشی و سایر برنامه هایی می شوند که دانش آموزان انجام می دهند.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x