+93-747-159-153 — [email protected]

مالی

قوس ۵, ۱۳۹۹

از آنجایی که لیسه پگاه یک لیسه خصوصی است، دانش آموزان خود را با قرارداد مشخص مالی و اخذ فیس می پذیرد. برای این که نظم درستی در روابط مالی دانش اموز با مکتب خلق شود، ضرورت است تمام مسایل مربوط به بخش مالی به صورت شفاف تعریف شود. طبیعی است دانش آموزانی نیز هستند که به دلیل مشکلات نمی توانند ضرورت های مالی خود را به صورت کامل حل کنند و همچنان دانش آموزانی هستند که در موقعیت های خاصی دچار مشکل می شوند و ضرورت به دستگیری در همان موقعیت را دارند؛ از این جهت لیسه پگاه با در نظرداشت همه این موردها قاعده و لایحه مالی خود را تعریف کرده است.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of