+93-747-159-153 — [email protected]

حمایت مالی

قوس ۶, ۱۳۹۹

از آنجایی که مکتب یک مکان اجتماعی است، مکتب صندوق خیریه‌ای را جهت رفع مشکلات مالی دانش آموزان بی بضاعت و رفع نگرانی ادامه درس، درس در اداره مالی تعریف کرده است؛ بنابرین، دانش آموزشی که مشکل مالی در پرداخت فیس دارند، می تواند از طریق تکمیل فرم صندوق مشکل خویش را حل کنند. برای حمایت از دانش آموزان گزیده، لیسه پگاه امکان همکاری با فیس دانش آموزان را یا از طریق صندوق تعاونی پگاه و یا هم کمک های فردی دارد.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of