+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

ثبت نام

November 26, 2020

شرایط ثبت نام دانش آموزان تاره وارد:
دانش آموزان صنف اول:
• دانش آموزانی در صنف اول ثبت نام می شوند که هفت ساله باشند.
• دانش آموزان شش ساله در صورتی در صنف اول پذیرفته می شوند که یا دوره آمادگی را سپری کرده باشند و یا ارزیابی قبل از ثبت نام را در بخش صنف اول موفقانه سپری کنند. دانش آموزان بزرگتر از هفت سال، براساس قانون وزارت معارف، صرف تا نه سالگی می توانند در صنف اول ثبت نام شوند.
• در هنگام ثبت نام کاپی تذکره یا کارت تولد، کاپی کارت واکسین و چهار قطعه عکس دانش آموز برای سرمعلم مربوطه تحویل داده شود.
زمان ثبت نام
ثبت نام دانش آموزان صنف های اول هر سال از پانزدهم ماه دلو شروع می شود و تا تکمیل شدن ظرفیت لازم برای جذب دانش آموزان ادامه پیدا می کند.

ثبت نام دانش آموزان صنف دوم تا دوازدهم:
دانش آموزی که از مکتب های دیگر در پگاه می آید باید نکته های زیر را در نظر بگیرد:
• ولی با صلاحیت دانش آموز برای صحبت در مورد شرایط مکتب حضور داشته باشد و تمام شرایط مکتب را بپذیرد.
• قبل از شمولیت باید ارزیابی ورودی مکتب را سپری کرده باشد و نتیجه مورد قبول در ارزیابی داشته باشد.
• بعد از سپری کردن ارزیابی، دانش آموز به صورت رسمی ثبت نام می شود و قبل از دادن موافقه مکتب برای آوردن سه پارچه، تمام فرم های مربوط به دوسیه دانش آموز توسط ولی تکمیل و پرداخت مالی صورت گیرد.
• بعد از ثبت نام، انتظارات، فضای عمومی مکتب و قواعد مربوط به دانش آموزان برای دوره معین آموزش داده می شود.
• برای آوردن پارچه اول اسناد درسی دانش آموز، برای دانش آموزان درون شهری، سه روز و برای دانش آموزان ولایات ده روز وقت داده می شود. حداکثر تا ده روز قبل از امتحان رسمی، اسناد مکمل آموزشی دانش آموز برای سرمعلم همان بخش تسلیم داده شود.

شرایط تخفیف فیس دانش آموز
دانش آموزشی که از یک خانواده (فرزندان یک پدر و یا یک مادر) باشند، به خاطر ایجاد سهولت و کاهش پرداخت فیس و فشار مالی، از شرایط تخفیف زیر برخوردار می شوند:
• دانش آموز اول فیس کامل می پردازد.
• فیس دانش آموز دوم ۱۰ در صد تخفیف داده می شود.
• فیس دانش آموز سوم ۲۰ در صد تخفیف داده می شود.
• فیس دانش آموز چهارم ۵۰ در صد تخفیف داده می شود.
• فیس دانش آموز پنجم ۶۰ در صد تخفیف داده می شود.
• فیس دانش آموز ششم ۷۰ در صد تخفیف داده می شود.
تذکر: در برخورداری از شرایط تخفیف، از بالاترین صنف، به سمت پایین محاسبه می شود.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x