+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

فرزانه سکندری

کاش صلح واقعی بیاید

کاش صلح واقعی بیاید

به کاغذ درشت و چار کنج شکل دار که تخم مرغ ها ردیف چیده شده بود نگاه می کند. فقط
قانون ای مملکت همی رقم اس

قانون ای مملکت همی رقم اس

چادرش را درست می کند. کیف اش را در خریطه پلاستیکی که در آن مقداری کچالو، پیاز و بادنجان خریده
کتابِ رنگی

کتابِ رنگی

روبروی پنجره باز اتاق روی میز چهارکنج قهوه یی رنگ، نشسته بود و به گل های رنگارنگی که داخل گلدان
بیا با هم بخندیم

بیا با هم بخندیم

بیایید بی بهانه بخندیم، خوشحال باشیم برای نفس های زندگی مان. خانواده مان، دوستان مان، معلمان مان، شهر مان. خنده
گل گشتی در باغستان خاطره هایم

گل گشتی در باغستان خاطره هایم

چشمانم را از برخورد با نور شدید آفتاب از هم باز می کنم. دستانم را به پیشانی ام تکیه می
سکوی پرواز

سکوی پرواز

فرزانه سکندری، در سال 1380 متولد شد. از صنف چهارم علاقمند نویسندگی گردید. او از فارغین سال 1398 پگاه است.