+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

تنها راه مبارزه با طاعون، پایبندی به شرافت است.

روایت یک تدبیر ۱

روایت یک تدبیر ۱

آن‏چه در ادامه می‏‌آید، گزارشی ساده از عملکرد لیسه پگاه در دوره قرنتین است. به اجمال، بیان خواهم کرد که