+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

اویس حکمت

روایتِ یک تدبیر – بخش پایانی

روایتِ یک تدبیر – بخش پایانی

«آموزش از دید ما برای فرزندان ما، شبیه نان خوردن و نفس کشیدن است.» (حفیظ الله ابرم، رئیس هیئت مدیره
روایت یک تدبیر ۳

روایت یک تدبیر ۳

اویس حکمت، آموزگار مضامین علوم اجتماعی در پگاه «در آشفته‏‌ترین نقطه‌‏ی تاریخ، زمانه‌‏یی که جهان دارد در گرداب کرونا غرق
روایت یک تدبیر ۲

روایت یک تدبیر ۲

از همان ساعات نخست که رخصتی پایان سال را آغاز کرده بودیم، اظهارنظرهایی در باب موضوع رخصتی ماه حمل در
روایت یک تدبیر ۱

روایت یک تدبیر ۱

آن‏چه در ادامه می‏‌آید، گزارشی ساده از عملکرد لیسه پگاه در دوره قرنتین است. به اجمال، بیان خواهم کرد که
من و پگاه

من و پگاه

یک سال کار در پگاه، برایم ثمر بسیار داشت. تنها در ذیل برنامه «توسعه فردی معلمان پگاه»، هفت عنوان کتاب،
قطار تغییر، باید از جاده‌ی ما بگذرد

قطار تغییر، باید از جاده‌ی ما بگذرد

پس از سه ماه برنامه مطالعات گروهی و برنامه‌ریزی آموزشی، جلسه پِداگوژی برگزار شد و اعضای هیئت مدیره پگاه، در