+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

ادبیات کودک

حس دلخوشی من

حس دلخوشی من

باران موهایم را تر کرده است و دست مهربانی اش را با ناز بر گونه هایم می کشد.فکر می
در انتظار بهار

در انتظار بهار

خلاقیت پشت سنگ های نمدیده و درشت، قدم مردمان سرد را می دید. خلاقیت مردمان لرزان را می دید که
کشور لائوس

کشور لائوس

به هر طرف که نگاه می کردم مردم را گرم صحبت می دیدم و از هر طرف صدای خنده و
رهایی از قفس

رهایی از قفس

دوستی برایش گفته بود: «پرنده ها در قفس مثل زندانی هایی هستند که بعد از آزادی احساس زندگی دارند.» مدتی