+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

معرفی اعضا

نجیب الله سروش

نجیب الله سروش

عضو کمیته مالی و انکشافی
حفیظ الله ابرم

حفیظ الله ابرم

عضو کمیته ارتباطات
ناصر سعادت نیا

ناصر سعادت نیا

عضو کمیته تدریسی
حبیب الله ماهر

حبیب الله ماهر

عضو کمیته تدریسی
محمد علی بخشی

محمد علی بخشی

عضو کمیته ارتباطات
انور حیدری

انور حیدری

سال های عضویت در هیات شرکا: 1394-1399
ابوذر رویش

ابوذر رویش

عضو کمیته مالی و انکشافی
آمنه قربانی

آمنه قربانی

عضو کمیته ارتباطات