+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

فعالیت ها

ششمین دور فارغان پگاه

ششمین دور فارغان پگاه

ششمین دور فارغان لیسه پگاه در سال تعلیمی 1402 از صنف دوازدهم فارغ شدند با این تفاوت که این بار
«کمک به زلزله زدگان هرات»

«کمک به زلزله زدگان هرات»

در جریان دو هفته گذشته، بخش فرادرس لیسه پگاه به همکاری شورای دانش آموزان برنامه‌ی را تحت نام «کمک به
دسته گلی در باغچه زندگی

دسته گلی در باغچه زندگی

روی تکه چوبی نشسته ام. پاهایم را با فکر پریشان این طرف و آن طرف حرکت می دهم. سرم را
قلب های سرد

قلب های سرد

در حالی که می دوید، شاخه های بلند ساقه گندم را نیز از مقابلش کنار می زد تا گونه های
زمزمه های باد

زمزمه های باد

هوا سرد است. دمای بدنم پایین آمده است. سردی اتاق در سکوت، بغلم کرده است و من از ترس به
حس بزرگ شدن

حس بزرگ شدن

در بهار سال ۱۳۹۵، درست پنج سال پیش از امروز، وارد لیسه پگاه شدم. پگاه آغاز روز، آغاز زندگی. با
برنامه مشترک پگاه – فنری

برنامه مشترک پگاه – فنری

در ماه جنوری امسال یکی از دانشجویان جاپانی، سوزوکی، که فعلا دوره دکترایش را در یکی از دانشگاه های امریکا
حسرت

حسرت

اولین ماه از سال 2021 را با برنامه ای جالب و مفید آغاز کردیم؛ تعدادی از دانش آموزان لیسه خصوصی
برقص بانوگک من!

برقص بانوگک من!

برقص برای خود دنیای زیبایی بساز وسط این ویرانی ها و زشتی ها. لبخند تو خورشید می شود برای کابلم