+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

نوشته ها

برگی برای لبخند

برگی برای لبخند

نگاهش زیبا و معصومانه بود. وقتی طرفش نگاه می‌کردی هزاران سخنان ناگفته را از چشمان مسحور و سیمای درخشنده و
روایتِ یک تدبیر – بخش پایانی

روایتِ یک تدبیر – بخش پایانی

«آموزش از دید ما برای فرزندان ما، شبیه نان خوردن و نفس کشیدن است.» (حفیظ الله ابرم، رئیس هیئت مدیره
روایت یک تدبیر ۳

روایت یک تدبیر ۳

اویس حکمت، آموزگار مضامین علوم اجتماعی در پگاه «در آشفته‏‌ترین نقطه‌‏ی تاریخ، زمانه‌‏یی که جهان دارد در گرداب کرونا غرق
روایت یک تدبیر ۲

روایت یک تدبیر ۲

از همان ساعات نخست که رخصتی پایان سال را آغاز کرده بودیم، اظهارنظرهایی در باب موضوع رخصتی ماه حمل در
روایت یک تدبیر ۱

روایت یک تدبیر ۱

آن‏چه در ادامه می‏‌آید، گزارشی ساده از عملکرد لیسه پگاه در دوره قرنتین است. به اجمال، بیان خواهم کرد که
نمیرم از این پس من زنده‌ام .‌..

نمیرم از این پس من زنده‌ام .‌..

بیست و پنجم (25) اردیبهشت/ ثور، روز جهانی ابوالقاسمی فردوسی خداوندگار شاه‌نامه، بزرگ‌ترین اثر پارسی مبارک! اگر نگوییم همه هویت
من و پگاه

من و پگاه

یک سال کار در پگاه، برایم ثمر بسیار داشت. تنها در ذیل برنامه «توسعه فردی معلمان پگاه»، هفت عنوان کتاب،
ممنونم از پگاه و پگاهیان

ممنونم از پگاه و پگاهیان

در آشفته ترین نقطه‌ی تاریخ، زمانه‌یی که جهان دارد در گرداب کرونا غرق می‌شود، پگاه با حفظ جان تان در
قطار تغییر، باید از جاده‌ی ما بگذرد

قطار تغییر، باید از جاده‌ی ما بگذرد

پس از سه ماه برنامه مطالعات گروهی و برنامه‌ریزی آموزشی، جلسه پِداگوژی برگزار شد و اعضای هیئت مدیره پگاه، در