+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com

خدمات

فرادرس

فرادرس

مدیریت فرادرس از جمله مدیریت های جدید در ساختار تشکیلاتی پگاه است. این مدیریت قبل از آغاز سال تعلیمی ۱۳۹۸
کتابخانه مجهز

کتابخانه مجهز

کتابخانه پگاه همزمان با تاسیس مکتب پگاه در بهار سال ۱۳۹۴ ایجاد شد. مدیریت این کتابخانه از همان ابتدا تا
اکادمی زبان

اکادمی زبان

طرح اکادمی زبان انگلیسی پگاه در خزان 1396 توسط خداداد حسینی و همکارانش ریخته شده و به هیأت مدیره لیسه
استدیوی موسیقی

استدیوی موسیقی

لیسه پگاه از آغاز فعالیت به دنبال رشد استعداد دانش آموزان هم در عرصه آموزشی و هم در عرصه برنامه
سرویس حمل و نقل

سرویس حمل و نقل

لیسه پگاه برای آسایش و امنیت بهتر و بیشتر دانش آموزان خود، همزمان با تأسیس لیسه در سال 1394 بخش
آزمایشگاه

آزمایشگاه

در دنیای امروز آموزش مفهوم آموزش در مقایسه با قدیم خیلی فرق کرده است. در دوران قدیم، آموزش بیشتر به