+93-747-159-153 — [email protected]

ادبیات نوجوان

دسته گلی در باغچه زندگی

دسته گلی در باغچه زندگی

روی تکه چوبی نشسته ام. پاهایم را با فکر پریشان این طرف و آن طرف حرکت می دهم. سرم را
قلب های سرد

قلب های سرد

در حالی که می دوید، شاخه های بلند ساقه گندم را نیز از مقابلش کنار می زد تا گونه های
زمزمه های باد

زمزمه های باد

هوا سرد است. دمای بدنم پایین آمده است. سردی اتاق در سکوت، بغلم کرده است و من از ترس به
حس بزرگ شدن

حس بزرگ شدن

در بهار سال ۱۳۹۵، درست پنج سال پیش از امروز، وارد لیسه پگاه شدم. پگاه آغاز روز، آغاز زندگی. با
حسرت

حسرت

اولین ماه از سال 2021 را با برنامه ای جالب و مفید آغاز کردیم؛ تعدادی از دانش آموزان لیسه خصوصی
برقص بانوگک من!

برقص بانوگک من!

برقص برای خود دنیای زیبایی بساز وسط این ویرانی ها و زشتی ها. لبخند تو خورشید می شود برای کابلم
یک چشم دو ابرو

یک چشم دو ابرو

با دقت تمام قلم را روی کاغذ سفید می کشد. دستانش می لرزند، اما او اعتنایی نمی کند و به
کاش صلح واقعی بیاید

کاش صلح واقعی بیاید

به کاغذ درشت و چار کنج شکل دار که تخم مرغ ها ردیف چیده شده بود نگاه می کند. فقط
ادامه خواهم داد…

ادامه خواهم داد…

بعد از مدتی طولانی همدیگر را می بینیم؛ اما او آن دوست قدیمی من نیست! نه چشمانش آن فروغ روزهای