+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com
ششمین دور فارغان پگاه

ششمین دور فارغان پگاه

ششمین دور فارغان لیسه پگاه در سال
«کمک به زلزله زدگان هرات»

«کمک به زلزله زدگان هرات»

در جریان دو هفته گذشته، بخش فرادرس
دسته گلی در باغچه زندگی

دسته گلی در باغچه زندگی

روی تکه چوبی نشسته ام. پاهایم را

Pegah

پگاه پرواز ۵

پگاه پرواز ۵

من با خوانش این اثر متوجه این نکته شدم که این قلم به دستان جوان و نوجوان ما همان ذره‌ی
«کمک به زلزله زدگان هرات»

«کمک به زلزله زدگان هرات»

در جریان دو هفته گذشته، بخش فرادرس لیسه پگاه به همکاری شورای دانش آموزان برنامه‌ی را تحت نام «کمک به
یاسمین فهیمی

یاسمین فهیمی

سال فراغت: 1401
ذکریا حسینی

ذکریا حسینی

سال فراغت: 1401
علی رضا زاهدی

علی رضا زاهدی

سال فراغت: 1401
علی رضا سلطانی

علی رضا سلطانی

سال فراغت: 1401
علی یار جعفری

علی یار جعفری

سال فراغت: 1401
محمد ایازی

محمد ایازی

سال فراغت: 1401
محمد آصف علی زاده

محمد آصف علی زاده

سال فراغت: 1401