+93-747-159-153 — [email protected]

Pegah

حس دلخوشی من

حس دلخوشی من

باران موهایم را تر کرده است و دست مهربانی اش را با ناز بر گونه هایم می کشد.فکر می
در انتظار بهار

در انتظار بهار

خلاقیت پشت سنگ های نمدیده و درشت، قدم مردمان سرد را می دید. خلاقیت مردمان لرزان را می دید که
کشور لائوس

کشور لائوس

به هر طرف که نگاه می کردم مردم را گرم صحبت می دیدم و از هر طرف صدای خنده و
جلسه پداگوژی

جلسه پداگوژی

به تاریخ 25 حوت 1399، جلسه پداگوژی سال 1400 برگزار می شود.
یک چشم دو ابرو

یک چشم دو ابرو

با دقت تمام قلم را روی کاغذ سفید می کشد. دستانش می لرزند، اما او اعتنایی نمی کند و به
کاش صلح واقعی بیاید

کاش صلح واقعی بیاید

به کاغذ درشت و چار کنج شکل دار که تخم مرغ ها ردیف چیده شده بود نگاه می کند. فقط
جلسه اولیا و مربیان

جلسه اولیا و مربیان

جلسه اولیا مربیان به منظور بهتر کردن روابط میان نظام مکتب و خانواده و برای اگاهی خانواده از وضعیت مکتب