+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com
56649363_2125377377557689_6459614861675462656_n

دیدار از انستیتوت موسیقی افغانستان

July 2, 2019

یحیا آرض

همکاری نهادهای آموزشی معمولاً منجر به دستاوردهای مهم می شود. بارزترین دستاورد آن به بار آوردن نسل توانمند و خلاق است. لیسه پگاه و انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از ماه های پایانی سال تعلیمی ۱۳۹۷، طرح یک کار مشترک را میان هم ریختند و تصمیم گرفتند برای ایجاد فضای مناسب آموزشی در عرصه های مختلف، با هم همکار باشند. در نتیجه این همکاری، در زمستان ۱۳۹۷ به تعداد ۲۳ تن از دانش آموزان لیسه پگاه به انستیتوت موسیقی افغانستان رفتند و بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ای، با تیوری موسیقی و استفاده از برخی آلات موسیقی آشنا شدند.
روز دوشنبه، ۱۹ حمل ۱۳۹۸، جمعی از آموزگاران و دانش آموزان لیسه پگاه برای دیدار از این انستیتوت و نیز خیر مقدم گویی به گروه زهره که تازه از سفر موفقانه اروپایی خویش به افغانستان برگشته اند، به این انستیتوت رفتند.
در این دیدار، آقای احمد سرمست، ضمن قدردانی از مربیان و دانش آموزان لیسه پگاه، یک بار دیگر بر ادامه همکاری و گسترش فعالیت های مشترک با لیسه پگاه تأکید کرد. وی گفت ما برنامه آموزش دانش آموزان پگاه را به عنوان یک طرح دایمی، جزو برنامه های خویش می سازیم و تلاش می کنیم تسهیلات بیشتری را برای این دانش آموزان فراهم سازیم.
حفیظ الله ابرم، رییس هیأت مدیره پگاه نیز ضمن تبریک گفتن سفر موفقانه گروه زهره، ازین گروه به عنوان نمایندگان جدید افغانستان یاد کرد. نمایندگانی که برخلاف گذشتگان، تصویری از صلح، آبادانی و هم پذیری را برای جهانیان انتقال می دهند.
در ادامه توافق شد سر از هفته آینده نشست های بیشتری میان این دو نهاد ایجاد شود و روی طرح های مشخصی میان هر دو نهاد بحث صورت گیرد. در پایان دانش آموزان لیسه پگاه تبریک نامه های خود را به اعضای گروه زهره تقدیم کردند و در کلاس های آنان سرزدند و برنامه های آنان را مشاهده کردند.