+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com
حکمت

محمد اُویس حکمت

July 3, 2019

پست: آموزگار تاریخ و تعلیمات مدنی و مدیر کمیته نظم و انضباط
رشته تحصیلی: فلسفه و جامعه شناسی
دانشگاه: کابل
سال شمولیت در پگاه: ۱۳۹۸
اویس حکمت آموزگار مضمون تعلیمات مدنی و تاریخ در لیسه و مکتب متوسطه پگاه است. آقای حکمت نزدیک به ده سال است که مشغول تدریس و آموزش تاریخ و علوم اجتماعی است؛ زمانی که خود هنوز دانش آموز صنف نهم مکتب بود. او رشد باورها و داشته های اجتماعی میان دانش آموزان را یکی از درس های اساسی در نظام آموزشی فعلی افغانستان می داند که نیازمند تغییر است و باید تغییر میان باورهای نسل های گذشته و نسل امروز ایجاد شود.از این رو وی علاقه‏مند پرورش تفکر انتقادی در نظام آموزش و همواره در کلاس ‏های درس کوشش می‏ کند تا با روش ها و شیوه‏ های تدریس خود، این مهارت اساسی را به دانش ‏آموزان پرورش دهد. آقای حکمت در کنار آموزگار خوب یک نویسنده توانمند هم است که تا کنون مقاله های متعددی در نشریات متعدد و از جمله نشریه های پایتخت به چاپ داده است.