+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com
سکندری

فرزانه سکندری

July 3, 2019

فرزانه سکندری از فارغان سال ۱۳۹۸ لیسه پگاه است. فرزانه در سال ۱۳۹۵ و در صنف نهم وارد لیسه پگاه شده است. فرزانه دانش آموز لایق، فعال و پرکاری است. در کنار این ها، او یک نویسنده توانمند نیز است. داستان های عمیق و زیبای فرزانه همواره زینت بخش جریده های دیواری لیسه بوده است. برعلاوه اینکه یک مجموعه از داستان و دلنوشته های وی در سال ۱۳۹۷ از سوی انتشارات پگاه تحت عنوان «سکوی پرواز» به نشر رسید. فرزانه در مورد نویسندگی اش می گوید: زمانی که تازه وارد لیسه پگاه شده بودم، بررغم آنکه در نوشتن علاقه زیاد داشتم، اما سطح نویسندگی ام بسیار ضعیف بود؛ اما به مرور زمان و با تشویق معلمانم توانستم در مدت کم رشد کنم و داستان ها و نوشته های بهتری بنویسم.

یکی از بهترین نوشته های فرزانه که پس از نشر مورد استقبال گرم مخاطبان قرار گرفت است، داستان «چرا زندگی با من صلح نمی کند» است. این داستان قصه کودکی است که از اثر جنگ همه اعضای خانواده خود را از دست می دهد و خودش نیز از قسمت دست معلول می شود. این کودک به دلیل اینکه سرپناهی ندارد، در یتیم خانه زندگی می کند. روزی او در برنامه ای که برای کودکان متأثر از جنگ برگزار شده است، اشتراک می کند. آن برنامه درمورد صلح است. آن زمان است که پسرک به فکر می رود و با خود می گوید که چرا زندگی با او قهر است و هیچگاه صلح نمی کند.

فرزانه در کنار نویسندگی به درس های خود مکتب خود نیز توجه خاص دارد. او همیشه در طول سال های تعلیمی اش در پگاه از جمله دانش آموزان ممتاز با نمرات عالی و فعالیت های ارزشمند بوده است.

فرزانه دوست دارد که دیگر دانش آموزان نیز مانند او استعداد شان را در هنر نویسندگی پیدا کنند و هنر نویسندگی را در وجود خود پرورش دهند. به همین نسبت فرزانه در سال ۱۳۹۷ یک گروه نویسندگان را تشکیل می دهد که هفته وار نوشته های اشتراک کننده گان را در آن مورد نقد و نظر قرار می دهند. او در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ بار دیگر برنامه ای را به نام قصه های از فرهنگ با همکاری یکی از دانش آموزان مکتب ایجاد می کند. در برنامه قصه های از فرهنگ هر اشتراک کننده روایتی از فرهنگ شان داشتند که از این طریق فرهنگ های مختلف به معرفی گرفته می شود و دانش آموزان از فرهنگ های مختلف یکدیگر آگاهی پیدا می کنند.

 فرزانه در ادامه فعالیت های فرهنگی خود در سال ۱۳۹۸ با یک برنامه متفاوت و با یک جمعی از دوستان خود راهی سفر به ولایت میدان وردک می شود. او و جمع از دوستان اش به هدف کمک به دانش آموزان مکاتب ولایت میدان وردک کتاب های درسی را جمع آوری و با هزینه شخصی خود شان تعدادی کتاب های دیگر را خریداری می کنند. آنها کتاب های جمع آوری شده را به دانش آموزان مکاتب ولایت میدان وردک که کتاب نداشتند، توزیع کردند.

فرزانه که سال آخر مکتب اش است آرزو دارد بتواند کتاب های دیگری با داستان ها و نوشته های متفاوت منتشر کند. او در کنار نویسندگی علاقمند است به فعالیت های اجتماعی خود در آینده بیفزاید و در بخش سواد کودکان و زنان کارهای بنیادی و اساسی انجام دهد.