+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com
محمدی

همایون محمدی

July 3, 2019

شهرت: همایون محمدی

نام پدر: نادر علی

نمبر اساس در پگاه:

سال و محل تولد: ۱۳۸۰ – ولایت غزنی

سال شمولیت در پگاه: ۱۳۹۵

همایون دانش آموز صنف دوازدهم در لیسه پگاه است. همایون در سال ۱۳۹۵ وارد صنف نهم لیسه پگاه شد. او دانش آموز خلاق و باستعدادی است که تاهنوز در بخش ساینس اختراعات زیاد را هم به صورت انفرادی و هم به صورت گروهی انجام داده است. همایون بیشتر اختراعات را در صنف های یازدهم و دوازدهم  انجام داده است.

آب گرمی از پَل ماشین از اولین کارهای او در بخش ساینس است. او این کار را زمانی انجام داد که در صنف نهم مکتب بود. همایون در صنف دهم یک پروژکتور را به تنهایی درست می کند. بعد هم یک جاروی برقی را با جمعی از دوستان خود می سازد. او در  صنف یازدهم یک آله هاف من درست میکند که به وسیله آن می توان آب را به دو عنصر هایدروجن و اکسیجن تجزیه کرد. همچنین در همین سال یک توربین تولید برق می سازد و در زمستان ۹۷، یک جیت درست می کند که قدرت پرواز چند کیلو متر فاصله را با بلندی یک ساختمان چهار طبقه دارا بود؛ روزی در جریان آزمایش، این جیت هنگام نشست به زمین می خورد و تخریب می شود و تا هنوز دوباره ترمیم نشده است. همایون در زمستان ۹۷ یک ترانزیستور تشخیص برق را نیز می سازد که برای تشخص برق گروپی در آن ساخته شده است. همایون در جریان سال ۹۷ در کنار همه اختراعات فردی و جمعی که داشت، یک شهرک را با جعمی از دانش آموزان مکتب هم می سازد. در شهرکی که این دانش آموزان ساخته بودند خانه، پارک، خط ریل و آبشار همه وجود دارند. این شهرک نیز در روز نمایش به زمین افتاد و بخش های از آن تخریب می شود و بازسازی آن را در پایان سال همایون به تنهایی انجام می دهد.

 همایون در سال ۹۸ از همان ابتدا تا هنوز روی یک روبات انسان نما کار می کند که تاهنوز توانسته فقط پاهای آنرا تا کمر بسازد و کار روی آن جریان دارد. تا پایان سال بدنه آن هم تکمیل خواهد شد. این روبات پاهایش حرکت های مختلف انجام می دهد. می تواند کوتاه و دراز شود، حرکت های چرخشی انجام دهد، قات و دوباره باز شود. اسکلیت این روبات از چوب های اسکریم ساخته شده و توسط سیستم سی پلس پلس پروگرام نویسی شده است. کنترول این روبات توسط هر وسیله ای که ابتدا اپلیکشن آن نصب شود، امکان پذیر است. همایون می گوید که به ساختن و اختراع کردن چیزهای جدید خیلی علاقمند هست.

همایون برای تهیه هر کدام از این اختراعات روزها و حتا شب ها را سحر کرده است تا توانسته است به قول خودش هم بیاموزد و هم بسازد. او در طول این مدت دشواری های زیادی را نیز متحمل شده است. همایون می گوید که بیش از هر چیزی مشکلات اقتصادی در طول این سال ها بر او غلبه می کرد تا گاهی انگیزه اش برای ساختن و ادامه دادن این کارها از دست می رفت. او اضافه می کند برای اینکه بتواند پرزه جات اختراعات اش را خریداری کند همیشه پول کرایه موتر، نان چاشت و حتا پول کورس خواندن خود را مصرف نمی کرد و آنرا صرف خریدن پرزه جات می کرد. همایون می گوید برای تمامی این وسایلی که ساخته بیش از ۳۰ هزار افغانی تاکنون مصرف کرده است. این مبلغ در کنار مقدار پولی است که لیسه پگاه تا کنون برایش هزینه کرده است.

همایون از دشواری کار در عدم منابع کافی نیز شکایت می کند. او می گوید بسیار دشوار است که بدون رهنمای استاد و منابع کافی بتوان پروگرام های مختلف و نوع استفاده آنها در وسایل مختلف را فهمید. وی انتظار دارد که نهادهای فعال در این زمینه با او همکاری کند.

همایون که امسال سال آخر مکتب اش است آرزو دارد تا روزی بتواند یک مخترع نخبه در سطح جهان شود و در مسابقات بین المللی اشتراک کند.

به امید درخشانی راه این دانش آموز پرتلاش و با استعداد.