+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com
باتوری

ناظرحسین باتوری

July 3, 2019

شهرت: ناظر حسین باتوری

نام پدر: رستم

نمبر اساس در پگاه:

سال و محل تولد: ۱۳۸۳ – میدان وردک

سال شمولیت در پگاه: ۱۳۹۷

ناظر حسین باتوری دانش آموز صنف نهم در لیسه پگاه است. ناظر حسین در سال ۱۳۹۷ که صنف هشتم بود، وارد لیسه پگاه شد. ناظرحسین علاقمندی زیادی به علوم ساینسی و کمپیوتر دارد. به همین خاطر، از زمانی که وارد لیسه پگاه شده است، بخش عمده فعالیت های فرادرسی اش را در همین بخش انجام داده است. ناظر حسین از میان مضمون های ساینسی، بیشتر به مضمون های کیمیا و فزیک علاقمند هست و دستاوردهایی هم که تا کنون داشته است، در همین زمینه بوده است.

ناظرحسین در سال ۱۳۹۷ دو طیاره ساخت. گرچند این طیاره ها قدرت پرواز ندارند، اما ساختار و تشکیلات طیاره کاملا در آن کار شده است. ناظر حسین در ادامه فعالیت های خود در مضمون فزیک، یک منبع تولید برق می سازد که از نمک و آب ساخته شده است. او همچنان یک باطری نو ولت با چوب های آیسکریم و دینمو را به کمک جمعی از هم صنفانش می سازد. ناظر حسین در پایان سال ۹۷ یک وسیله دوران آب بدون استفاده از برق می سازد که از یک دینمو و دو آهن روبا ساخته شده است.

ناظر حسین در بخش کیمیا نیز دست ساخته های خوبی دارد از جمله اینکه در سال ۱۳۹۸ قانون پاسکال را از دو بمبه پیچکاری، تخته و چوب می سازد. ناظر حسین در سال ۱۳۹۸ که تا هنوز اندکی از سال گذشته بود، اختراعات و ساخته های زیادی انجام داده است. یکی از اختراعات ناظر حسین در این سال اپلیکشن کیمیا است که با همکارهای معلم کیمیا و کیمیا کمپیوتر و نیز جمعی از هم صنفانش ساخته است. این اپلیکشن طوری طراحی شده است که نمایه آن جدول دورانی عناصر است. اطلاعات لازم هر عنصر در پس زمینه اپلیکشن و در حافظه کمپیوتر گنجانیده شده است. با کلیک روی سمبول هر عنر، تمام اطلاعات لازم به صورت متن، عکس و ویدیو ظاهر می شود و خواننده می تواند شناخت لازم و کافی در مورد آن عنصر به دست آورد.

ناظرحسین مضمون ریاضی را هم از یاد نبرده است. او اپلیکشن ماشین حساب را با قابلیت های جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و جذر مربع اعداد طراحی کرده است و کار روی بخش های دیگر آن جریان دارد. او همچنان اپلیکشن دیکشنری فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی را نیز تهیه کرده که کاملا قابل استفاده است.

ناظر حسین در کنار اختراعات و فعالیت های ساینسی در مکتب در مضمون های درسی نیز خیلی موفق است و یکی از دانش آموزان ممتاز در مکتب به شمار می آید. ناظر حسین با همه مصروفیت های خود در برنامه های مکتب، در کلاس های قرائت قرآن نیز اشتراک می کند و یک قاری توانمند است. او سال گذشته در مسابقه قاری های برتر میان مکاتب شهر کابل، مقام پنجم را از لیسه پگاه کسب می کند.

ناظر حسین تا کنون با تلاش های شبانه روزی اش توانسته برنامه های مختلف کمپیوتری را بیاموزد و کارهای ساینسی زیادی را به تنهایی انجام دهد. او آرزو دارد که تا دو سه سال دیگر بتواند در بهترین جاها کار پیدا کند و موانع اقتصادی که سد راه او و خانواده اش است، برطرف کند و ساخته ها و اختراعات بیشتر انجام دهد.