+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com
lab

آزمایشگاه

July 2, 2019

در دنیای امروز آموزش مفهوم آموزش در مقایسه با قدیم خیلی فرق کرده است. در دوران قدیم، آموزش بیشتر به انتقال اطلاعات از معلم به دانش آموز اطلاق می شد؛ اما در دنیای امروز تکنولوژی و فناوری های علمی میزان و روش دسترسی به اطلاعات را کاملاً دگرگون کرده است. امروز هر کس به هر پیمانه ای که خواسته باشد، می تواند به اطلاعات دسترسی داشته باشد و از آن در زندگی روزمره خود استفاده کند. در آموزش امروز، معلمان و دانش آموزان دیگر نه به دنبال دریافت اطلاعات، که بیشتر به دنبال مدیریت و بهره وری از آن اند.

بر همین اساس، آزمایش ها و تجربیات عملی جزو اصلی و اساسی در نظام های آموزشی مدرن پنداشته می شود؛ چون تنها در این صورت است که دانش آموز می تواند استعداد و توانمندی فکری خود را بروز داده و بهره لازم را از آن به دست آورد.

لیسه پگاه با درک این ضرورت، از همان آغاز به دنبال این روش بود و آزمایش ها و تجربه های عملی را جزوه برنامه اصلی آموزشی خویش قرار داد. از آن زمان تا کنون، مدیریت لیسه پگاه هر ساله مبلغ هنگفتی را به تهیه مواد مورد نیاز آزمایشگاه خویش اختصاص داده و کوشیده است یک فضای نسبتا مناسبی را در این بخش ایجاد کند. بر رغم نبود یک مکان مناسب برای اجرای تجربیات، دانش آموزان هر هفته یک یا دو جلسه درسی را خود صرف تجربیات عملی در مضمون های خاص می کنند و با راهنمایی آموزگاران خود تلاش می کنند، آنچه را باید بدانند، به صورت تجربه و با عمل، به آن دست یابند.

اکنون آزمایشگاه پگاه دارای مواد و وسایل مورد نیاز در مضمون های کیمیا، فزیک، بیولوژی، جغرافیه، نجوم و هندسه می باشد. آزمایش ها و تجربه هایی که صورت می گیرد معمولاً مطابق عنوان های کتاب درسی و موضوعی است که معلم در صنف تدریس می کند. تعاملات کیمیاوی، دیدن حجرات زنده توسط میکروسکوپ و تعیین گروپ خون، تولید برق ساکن و اندازه گیری حجم و کتله، بررسی اشکال هندسی و اندازه گیری آنها، تطبیق عملی قوانین نظام شمس و… از جمله مواردی اند که دانش آموزان در جلسات متعدد درسی خود به آن می پردازند.

امکانات:

امکانات آزمایشگاه پگاه به پنج دسته تقسیم می شود.

مواد و وسایل کیمیاوی: تیزاب ها، القلی ها، انواع محلول ها، انواع تیوب آزمایشگاهی و….

وسایل در علم فزیک: موتور برقی، ترازوی حساس، وسایل اندازه گیری و….

وسایل در علم بیولوژی: مدل بدن انسان (اسکلیتی و عضلاتی)، مدل سیستم های بدن، میکروسکوپ و….

وسایل هندسی: اشکال هندسی مثل: مکعب، مربع، خط کش، دایره، کره و….

وسایل در علم جغرافیه و نجوم: تلسکوپ، مدل نظام شمسی، نقشه ها، مدل زمین و ….

فعالیت ها:

فعالیت های آزمایشگاه در یک بخش مربوط ساعت های درسی علوم ساینسی و تجربی می شود و در بخش دیگر ابتکارات و عملی کردن طرح هایی است که توسط معلمان یا دانش آموزان ریخته می شوند. ساختن کاردستی ها مثل شهرک، آبشار و…، ساختن وسایل آزمایشگاهی مثل منشور، پیروسکوپ، دستگاه واندوگراف و…، ساختن وسایل تخنیکی و تکنولوژیکی مثل کولر، جاروبرقی، آب گرمی، ربات و…، تحقیق در مورد علوم ساینسی و… همه جز فعالیت های است که دانش آموزان خارج از وقت درسی در آزمایشگاه انجام می دهند.

قرار است در سال ۱۳۹۸ گروهی از دانش آموزان تشکیل شود و طور اختصاصی در علم نجوم، به تحقیق بپردازند. چشم دیدها و برداشت هایی که توسط این دانش آموزان راجع به ستاره ها و سیارات جمع آوری می گردد، در دسترس همه دانش آموزان قرار داده شود.