+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com
language

اکادمی زبان

July 2, 2019

طرح اکادمی زبان انگلیسی پگاه در خزان ۱۳۹۶ توسط خداداد حسینی و همکارانش ریخته شده و به هیأت مدیره لیسه پگاه تحویل داده شد. هیأت مدیره بعد از بررسی طرح، اجازه داد این اکادمی در داخل لیسه تشکیل شود. فعالیت اکادمی در زمستان ۱۳۹۶ به طور رسمی آغاز شد.

سیستم درسی:

اکادمی زبان انگلیسی پگاه تلاش دارد با استفاده از سیستم های جدید و کارا دانش آموزان خود را به صورت اکادمیک و معیاری آموزش دهد. به همین منظور، سیستمی که این اکادمی برای آموزش استفاده کرد Touchstone می باشد. در کنار آن برای رشد مهارت خواندن دانش آموزان، از سیستم Select Reading نیز استفاده می شود.

دوره و زمان درسی:

دوره درسی در اکادمی زبان انگلیسی پگاه از ابتدایی ترین سطح (Let’s Go 1) آغاز و تا مقطع عالی (Viewpoint 2) ادامه دارد. در کنار آن کلاس های آمادگی آزمون تافل و آیتلس نیز در نظر گرفته شده است. دانش آموزان یک سمستر درسی را ۴۵ روز (یک و نیم ماه) تمام می کنند.

کلاس های درسی:

آموزش تا زمانی می تواند موثر تمام شود که دانش آموزان بتوانند در یک کلاس درسی با هم دیگر در تعامل و گفتگوی دایمی باشند و در فعالیت های درسی به صورت فردی و علنی اشتراک داشته باشند تا بتوانند به رشد مطلوب زبانی خود برسند. تعداد دانش آموز در کلاس های درسی اکادمی زبان انگلیسی پگاه حداقل ۸ نفر و حداکثر ۲۰ نفر در نظر گرفته شده است. با این کمیت دانش آموزان می توانند به بهترین صورت درس های زبان را فرا گیرند و مجال و فرصت بیشتری برای سهم گیری در فعالیت های کلاسی داشته باشند.

هزینه درسی:

ادکامی پگاه هزینه درسی صنف های خود را متناسب با واقعیت اجتماعی در نظر گرفته است. از آنجایی بیشترین تعداد باشندگان این ناحیه را افرادی تشکیل می دهد که دارای سطح درامد متوسط می باشد، هزینه درسی نیز طوری در نظر گرفته شده است که این دانش آموزان توان پرداخت آن را داشته باشند. هزینه درسی در یک سمستر از ۴۰۰ افغانی شروع می شود و بالاترین مبلغ آن ۱۲۰۰ افغانی در یک سمستر می باشد.