+93-747-159-153 — [email protected]

یک سبد لبخند

قوس ۲۲, ۱۳۹۹


«یک سبد لبخند» عنوان برنامه خیرخواهانه است که در طول پنج سال فعالیت پگاه انجام شد. این برنامه اولین بار در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ برگزار شد. هدف از برگزاری این برنامه در آن سال، کمک با دانش آموزانی بود که توانمندی لازم تهیه و خریداری وسایل مورد نیاز درس و مکتب خود را نداشتند. برای برگزاری این برنامه از معلمان و دانش آموزانی که توانمندی مالی بهتری داشتند، خواسته شد بر حسب توان خود وسایل آموزشی مانند کتابچه، قلم، پنسل، پنسل پاک، پنسل تراش، پرکار، خط کش و رنگه خریداری کرده در اختیار برگزار کنندگان برنامه قرار دهند. در فرجام ۴۷ بسته کامل آموزشی آماده شد. این مجموعه برای عده ای از دانش آموزان نیازمند پگاه و چند نفر از دانش آموزان سه مکتب دیگر توزیع شد.
در سال ۱۳۹۵ و سال های بعد از آن، این برنامه همزمان با عید فطر برگزار می شد. در این سال ها، افراد بیشتری بیرون از اعضای پگاه نیز در غنامندی آن سهم می گرفتند. در هر کدام ازین سال ها، برحسب نیاز مواد خوراکی، بسته های عیدی و یا وسایل آموزشی تهیه شده در اختیار دانش آموزان و خانواده های بی بضاعت گذاشته می شد.
امسال ویروس کرونا هم چنانی که تمام برنامه های دیگر آموزشی و غیر آموزشی را مختل و دچار مشکل کرده است، مانع انجام این برنامه در پگاه نیز شده است.
آهنگ «بیا تا مهربان باشیم» در سال ۱۳۹۷ با تک خوانی انجیلا الیاسی، دانش آموز صنف دهم، در برنامه ای که به مناسبت توزیع بسته های عیدی برای خانواده های بی بضاعت برگزار شده بود، اجرا شد.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of