+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com
12

من زن هستم، توانمند و سازنده ۲

June 6, 2020

معصومه الهام – آموزگار اصول صنفی در پگاه

من زنم، من انسانم، من زنده ام!

من می توانم بایستم، حرکت کنم، تغییر دهم و بسازم.

بله، من سازنده ام!

دلم پاک و صاف و زلال است. می خواهم زندگی کنم. تنها زنده نباشم، بلکه واقعاً زندگی کنم.

متأسفانه عده زیاد مردان جامعه ام مردان انسان نما اند، اما من از آنها ترسی ندارم، بیمی ندارم. می خواهم همچنان به جلو حرکت کنم. از زیر نگاه های سنگین آنها رد می شوم. به غرور و غیرت پوشالی آنها وقعی نمی گذارم. بیدی نیستم که با هر بادی بلرزم. من محکم و استوار قدم بر می دارم.

من به جلو حرکت می کنم، چون می خواهم تغییر بدهم. می خواهم بسازم، افکار بیمار مردان سرزمینم را! می خواهم باز کنم، چشمان بسته آنها را.

من زنم! پس باید حرکت کنم. باید تغییر بدهم. باید بسازم جامعه ام را. برای خودم، برای تمام زنان رنج کشیده سرزمینم.

من زنم، من می توانم!

می خواهم ذهن و دید مردان سرزمینم را نسبت به خود و تمام زنان تغییر دهم. می خواهم دیگر مردان سرزمینم به سوی زن فقط به چشم یک کالا نگاه نکنند، بدانند که زن هم توانمند و استوار است. زن هم وظیفه شناس و با احساس است.

مردان جامعه ام باید قبول کنند که زنان نیز دارای عقل کامل اند، آنانی که زن را ناقص العقل تصور می کنند، خطا می کنند و به اشتباه می روند. ما هم احساس داریم، زبان داریم، می توانیم تصمیم بگیریم، می توانیم انتخاب کنیم، می توانیم نظر دهیم و بیان کنیم.

از مردان زن ستیز جامعه ام می خواهم واقعا مرد باشند، نه مردنما. شایستگی و بزرگی شان را در اخلاق و انسانیت خود نشان دهند نه در جنس شان. زن و مرد همراه و هم پای اند، کامل کننده هم اند. نه آقا و کنیز هم.

شما خواهید دید که ما همچنان حرکت می کنیم و با وجود تمام بندها و زنجیرهایی که به پاهای مان بسته اند، هرگز از حرکت باز نخواهیم ماند. ما از تمام این طوفان ها و موانع عبور خواهیم کرد و به قله های پیروزی خواهیم رسید. شما روزی خواهید دید که هانا آرنت ها، انگلا مرکل ها و فروغ های بهتر و بیشتری در سرزمین ما قد علم خواهند کرد و مسیر تازه ای را برای زندگی در این مرز و بوم باز خواهند کرد.

و تو ای زن، ای خانم و ای بانو!

مطمینم که اکنون این را به خوبی می دانی که حق دادنی نیست، گرفتنی است. ما نباید منتظر این بمانیم تا مردان جامعه ما بیایند و بگویند این هم حق شما. ما باید خود، حق مان را بگیریم. این کار جز با تلاش و کوشش و حرکت مستمر محقَق نمی شود. حق تحصیل، حق شغل، حق ازدواج، حق انتخاب، حق تصمیم گیری، حق مالکیت و حق آزادی بیان از ابتدایی ترین حقوقی اند که باید از داشتن آن برخوردار باشیم. ما باید یاد بگیریم تا روی پای خود بایستم، نیاز مالی خود را با دسترنج و زحمت خود رفع کنیم، خود نان آور خود و خانواده های مان باشیم، مالک مکان و زمین خود باشیم، پست ها و موقف های اجتماعی و سیاسی و اداری را با همت و تلاش خود کسب کنیم، به دنبال شادی و خوشحالی خود باشیم، به توانمندی های خود باور داشته باشیم و زندگی را آن گونه که دوست داریم، تجربه کنیم.

بله، ما زن هستیم! توانمند و سازنده!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x