+93-747-159-153 — [email protected]
Fatima yousefi

فاطمه یوسفی

جدی ۴, ۱۳۹۹

فاطمه یوسفی در سال ۱۳۹۶ هجری شمسی از دانشگاه تعلیم و تربیه شهید ربانی در رشته روانشناسی فارغ شد. او در وسط سال ۱۳۹۷ وارد مکتب پگاه شد. خانم فاطمه یوسفی به مدت ۴ سال در مکاتب مختلف تدریس نموده است که از ان جمله میتوان گفت یک سال در مکتب برک, تا نصف سال در مکتب کاتب. سطح انگلیسی و کامپیوترش در حد متوسط است. قرارداد خانم فاطمه یوسفی تا سال ۱۳۹۹ بود و برای سال ۱۴۰۰ قراردادش تمدید نشد.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of