+93-747-159-153 — pphs1394@gmail.com
شیرزاد

مریم شیرزاد

July 3, 2019

پست: آموزگار اصول صنفی
رشته تحصیلی: اداره و مدیریت
دانشگاه: کابل
سال شمولیت در پگاه: ۱۳۹۵
مریم شیرزاد آموزگار اصول صنفی در مکتب متوسطه پگاه است. خانم شیرزاد قبل از ورود به مکتب پگاه در مکان های مختلف دیگر نیز مضامین مختلف در بخش علوم اجتماعی و دری را تدریس کرده است. خانم شیرزاد به خاطر علاقه ای که به تدریس دارد از همان ابتدای ورود به دانشگاه، شروع به آموزش می کند و موفقانه در مکاتب مختلف به معلمی می پردازد. خانم شیرزاد در کنار تدریس موفقانه، سهم ارزنده ای در تألیف کتاب های ممد درسی دری در پایه های اصول صنفی پگاه نیز داشته است. خانم شیرزاد معتقد است آموزش هنر بس پسندیده و دلچسب است و اگر آموزش با پرورش یکجا شود، آن وقت است که آموزگار معنی واقعی خود را در می یابد و اثربخشی آن در یک جامعه ظاهر می شود. به گفته ی وی همان گونه که مادران یک سرزمین با تربیت فرزندان شان می توانند تغییر دهندگان جامعه باشند، آموزگاران نیز می توانند سازندگان جامعه باشند.
خانم شیرزاد از آموزگاران برتر لیسه پگاه و مکتب متوسطه پگاه است. وی آرزو دارد که آموزگاری برای او همچنان خوش آیند بماند و یکی از تحول دهندگان جامعه امروز در فردا باشد.

از سال ۱۳۹۷ به بعد، خانم شیرزاد قرارداد کاری خود را تمدید نکرد. بنابرین وی فعلن جز کارمندان پگاه نیست.