+93-747-159-153 — [email protected]
دسته گلی در باغچه زندگی

دسته گلی در باغچه زندگی

روی تکه چوبی نشسته ام. پاهایم را
قلب های سرد

قلب های سرد

در حالی که می دوید، شاخه های
زمزمه های باد

زمزمه های باد

هوا سرد است. دمای بدنم پایین آمده

Pegah

معصومه حلیمی

معصومه حلیمی

فارغ 1397؛ دانشجوی رشته کمپیوتر ساینس در دانشگاه غرجستان
فاطمه حسنی

فاطمه حسنی

فارغ 1397؛ دانشجوی BBA در دانشگاه چندیگر در هندوستان
هیأت شرکا

هیأت شرکا

موسسان

موسسان

رونمایی کتاب مزه دود

رونمایی کتاب مزه دود

دیروز دوشنبه، ۳۰ ثور ۱۳۹۸ از کتاب مجموعه داستان «مزه دود» رونمایی شد. در این برنامه محترم داکتر حمیرا قادری،
مرضیه امیری

مرضیه امیری

فارغ سال 1397؛ دانشجوی دانشگاه آسیایی برای زنان در بنگله دیش
روح الله پویا

روح الله پویا

فارغ 1397؛ دانشجوی رشته اقتصاد تجارت در دانشگاه شاهد ادهم سینگ در هندوستان
راضیه علوی

راضیه علوی

فارغ 1397؛ دانشجوی ACCA در CBA