+93-747-159-153 — [email protected]

شورای دانش آموزان

قوس ۵, ۱۳۹۹

طرح اولیه تشکیل شورای دانش آموزان پگاه در بهار سال ۱۳۹۵ به میان آمد. آن سال دومین سال از تأسیس لیسه پگاه و اولین سال از فعالیت مکتب در ساختمان فعلی اش بود. انتخابات به تاریخ اول جوزای ۱۳۹۵ برگزار شد. انتخاباتی که برای اکثر دانش آموزان یک پدیده تازه بود و هیچ گونه درک و شناختی از آن نداشتند. با همه اینها، سرانجام میلاد علی پور و راضیه علوی دانش آموزان پایه دهم عنوان اولین رییسان شوراهای دانش آموزان پگاه را کسب کردند. بعدها این تاریخ در تقویم لیسه پگاه به عنوان «روز دانش آموز» نام گذاری شد. هر ساله ازین مناسبت به نحوی تجلیل می شود.
با آغاز سال ۱۳۹۶ و نهادینه شدن طرح شورای دانش آموزان، در جلسه هیأت رهبری لیسه تصویب شد که ازین بعد، انتخابات شورای دانش آموزان هر ساله در هفته سوم ماه حمل برگزار شود. به همین خاطر، دومین انتخابات شورای دانش آموزان پگاه به تاریخ ۲۲ حمل ۱۳۹۸ برگزار شد. در این انتخابات مرضیه امیری دانش آموز صنف یازدهم و عبدالله رضایی دانش آموز صنف دهم به عنوان دومین رییسان شورای دانش آموزان پگاه انتخاب شدند. اگر چند مطابق اساسنامه شورا، بخش پارلمانی شورای دانش آموزان نیز تشکیل شد، اما به دلیل نبود لایحه مشخص و تجربه ناکافی، این بخش بدون کارایی خاص، سال تعلیمی را به پایان رساند.
سومین انتخابات شورای دانش آموزان پگاه به تاریخ ۲۰ حمل ۱۳۹۷ برگزار شد. در این انتخابات انجیلا الیاسی و ویدا علی زاده، دانش آموزان صنف دهم، برای تصاحب ریاست شورای دانش آموزان بخش دختران به رقابت پرداختند. در سمت دیگر، غلام یحیا آرض و ضامن علی علوی از صنف یازدهم و حنیف احسانی از صنف دهم برای تصاحب پست ریاست شورای دانش آموزان پسر، با هم رقابت کردند. در مقایسه با سال های قبل، رقابت و کمپاین در این سال جدی تر، منظم تر و نیکوتر انجام شد. در فرجام ویدا علی زاده و غلام یحیا آرض موفق شدند رقیبان خود را عقب زنند و خود عنوان رییس شورای دانش آموزان را کمایی کنند.
بهاره بهین و انور علی سیاوش دانش آموزان پایه یازدهم نیز در این سال، موفق شدند بخش پارلمانی شورای دانش آموزان را در مقایسه با سال های قبل منظم تر و فعال تر نگه دارند.
انتخابات امسال، چهارمین انتخابات در تاریخ شورای دانش آموزان پگاه است. انتظار می رود رییسان شورای امسال، اعم از اجرایی و پارلمانی، موفق شوند طرح ها و برنامه های خود را موفق تر و جدی تر از گذشتگان خویش اجرا کنند و معیاری را به میراث بگذارند که رییسان بعدی، از آن به عنوان الگو و سرمشق فعالیت ها و برنامه های خود استفاده کنند.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of