+93-747-159-153 — [email protected]

روی‌کرد آموزشی

قوس ۴, ۱۳۹۹

لیسه پگاه یک مکتب شخصی در کابل، افغانستان است که با روش های خلاقانه و باکیفیت کودکان و نوجوانان را آموزش می دهد. فعلا این لیسه با روش دانش‌آموز محوری در سه شاخه ی متفاوت در بخش متوسطه و ابتداییه با ۱۲۰۰ دانش آموز در کابل فعالیت دارد.
موسسان، کارمندان و استادان پگاه از بهترین ها با چندین سال تجربه ی حرفه یی در رشته ی آموزش هستند. ما در پگاه باورمند به ساختن یک احتماعی هستیم که در آن دانش آموزان بااستعداد با گذشته های متفاوت کنار هم جمع می شوند تا با هم بیاموزند، بسازند و بازی کنند. ما همه ی دانش آموزان خود را تشویق می کنیم تا در مورد جهان و مردمان اطراف شان کنجکار باشند و خلاقانه بیاندیشند. فراتر از نصابی را که توسط وزرات معارف افغانستان خلق شده است ما همواره تلاش می کنیم تا از طریق برنامه ها و فرصت های متفاوت توانمندی های درسی، هنری و ورزشی هر دانش آموز خود را شگوفا ساخته و آنان را قادر سازیم تا دیدگاه جهانی خود را حفظ کنند. این دید باعث شده است تا دانش آموزان ما آزادفکر، خطرپذیر، رویاپرداز و فاعل بار بیایند.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of